Podaj swój login:
Kontakt

Nasz numer: +48 32 259-83-99

XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Bezpłatna aplikacja mobilna PTHiT 2015 stanowi podręczny przewodnik uczestnika XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (Szczecin, 23-26 września 2015r). Zawiera szereg niezbędnych informacji organizacyjnych dotyczących lokalizacji, możliwości zakwaterowania i dojazdu. Pozwala m.in. na bieżąca aktualizację programu i ułożenie swojej indywidualnej agendy. Daje dostęp do publikowanych streszczeń, wystąpień ustnych i plakatów.
Aplikacja zawiera opisy leków, procedur i badań medycznych stąd przeznaczona jest dla osób o wykształceniu medycznym uczestniczących w Zjeździe.

Dostępna jest dla systemów:

Powrót As-Event

Comments are closed.